Кошик
14 відгуків
+38 050 539 64 11
+380443385108
+380505396411
+380673546191
ТОВ "ФОГЕЛЬ УКРАЇНА"
Кошик

ГНІЗДОВЕ УТРИМАННЯ КУРЕЙ

ГНІЗДОВЕ УТРИМАННЯ КУРЕЙ

За промислового виробництва інкубаційних яєць автоматичні гнізда мають низку суттєвих переваг щодо гнізд із ручним збиранням, бо за їх застосування зводиться до мінімуму вплив людського чинника, а також збільшується кіль-кість кондиційного яйця

За промислового виробництва інкубаційних яєць авто-матичні гнізда мають низку суттєвих переваг щодо гнізд із ручним збиранням, бо за їх застосування зводиться до мінімуму вплив людського чинника, а також збільшується кількість кондиційного яйця

Птахівництво переживає сьогодні час динамічного розви-тку як в кількісному, так і якісному показниках. Заборона 1999 року на утримання птиці в традиційній клітці, а також зміна в законодавчій базі ЄС сформувало новий спожив-чий сектор. Від тоді змінилися також вимоги до гравців ринку птахівництва. Зважаючи на це, системи гніздового утримання птиці нині привертають інтерес усе більшої аудиторії, причому не тільки у ЄС.

ОСОБЛИВОСТІ ГНІЗДОВОГО УТРИМАННЯ ПТИЦІ

Однією з проблем гніздового утримання птиці є кладка яєць поза гніздом, що позначається на їхній якості. Сьогодні виробники обладнання пропонують як традиційні гнізда, так і гнізда з автоматичним збиранням яєць. Однак гніздове утримання батьківського поголів’я бройлера є переважним в отриманні інкубаційних яєць, тому автоматизація потрібна для ефективнішого керування племінним підприємством. Незважаючи на всі переваги автоматичних гнізд проти тра-диційних, де застосовується ручне збирання яєць, в Україні ще є багато підприємств, які виробляють інкубаційне яйце з  використанням ручного яйцезбірника. Причому до них входять не лише малі підприємства, а й вертикально інте-гровані компанії з майже замкнутим циклом виробництва.

Порівняємо виробничі результати двох типів гнізд на одному підприємстві. Один тип — автоматичні гнізда із цен-тральною стрічкою яйцезбору та пластиковим настилом у гнізда 1,15 м, другий — гнізда з ручним яйцезбірником на 12 осередків (два ряди по шість осередків), 1,19 × 1,28 м з  настилом із дерев’яного бруса перед гніздом. Напування в обох випадках — ніпельні, лінія годівлі — ланцюгова, з окре-мою лінією роздачі по годівницях. Дослід проводився у двох однакових пташниках розмірами 72 × 16 м, утримувалось 5450 несучки і 550 півнів кросу ROSS 308. Освітлення вре-гульоване — відповідно до рекомендації кросу. До статистичного аналізу прийнято яйця, знесені у гнізді або поза гніздом, а також брудні та з насічками. Подвійне або деформоване яйце не взято в дослідження. Реєстрація результатів виробництва яєць велася з 1-го до 250 дня.

Протягом 12 тижнів у гніздах з автоматичним збиранням було зібрано 98,0% знесених яєць і 1,9% зібрано на підлозі.

У  стандартних гніздах із ручним збиранням — 98,4 і 1,5% відповідно. До кінця продуктивного циклу птиці середній показник підлогового яйця вирівнявся на користь автома-тичного гнізда перед традиційним із ручним збираннямц — 98,9% знесено в автоматичному гнізді і 1,0% — на підлозі, 96,3 і 3,6% знесено в гнізді з ручним збиранням і на підлозі.

Таким чином, установлено, що в перші тижні несучості птиця більш охоче вибирає стандартні гнізда. Ці результа-ти можуть бути наслідком симбіозу кількох поведінкових чинників. Птиці властиво відкладати яйця в тому місці, де вона бачить уже відкладене яйце. В стандартні гніз-да потрапляє більше світла та яскраві, чисті яйця добре видно в новому гнізді. Використовуючи автоматичні гнізда, французькі фермери застосовують таку поведінку птиці на свою користь, прикріплюючи муляж яйця до гнізда. Шум стрічки яйцезбирача й роботи вентиляції також можуть бути чинниками роздратування птиці на перших тиж-нях несучості, до яких згодом вона звикає, як і до роботи ланцюга кормороздачі. До наближення піку несучості необхідність у гнізді у птиці збільшується. Фахівці, що утримують птицю в Нідерландах, виділяють кілька причин збільшення кількості яйця на підлозі. Від-бувається це через неправильне освітлення у пташнику, застосування електрошоку, а також невідповідність розта-шування профілю годівлі до ваги птиці. Їх рекомендації такі:

•    на початку виробничого періоду несучість у птиці най-вища, потім вона поступово знижується до нормального рівня. Коли птиця звикає нестись у кладку, де міститься понад 4 яйця, вона так робитиме весь час. Тому від самого початку слід стежити за тим, щоб усі підлогові яйця були видалені якомога швидше з пташника, аби запобігти подальшій кладці яєць на підлогу;

•    через економію праці все більше компаній переходять від стандартних гнізд до автоматичних. У птиці має бути легкий доступ до гнізда; матеріал, з якого виго-товлено гніздо, має бути приємний і комфортний для несучки, а також екологічний. Дуже важливо, щоб в гнізді не було протягів, тому що інакше несучка цього місця уникатиме;

•    не менш важливим є регуляція освітлення. Світло має розподілятись однорідно, без будь-яких тіньових зон. Інтенсивність освітлення повинна бути не менша за 60 люкс на рівні підлоги, слід уникати високої інтен-сивності світла на вході в гніздо.

•    годівниці мають бути розташовані на такому рівні, щоб птиця могла вільно переміщатися по території пташника. Годувати птиці слід починати через 30 хв після ввімкнення світла, або коли буде відкладено близько 80% яєць.

Таким чином, можна дійти таких висновків: в умовах промислового виробництва інкубаційних яєць автоматичні гнізда мають низку суттєвих переваг щодо гнізд із ручним збиранням:

•    за роботи з племінною птицею людський чинник зводиться до мінімуму;

•    чистота яйця забезпечується його переміщенням по лінії транспортування прямо на стіл яйцезбору. Спе-ціальні килимки легко чистити, мити й дезінфікувати. Пластиковий настил у гнізді легко демонтується в кінці виробничого циклу й також легко очищається;

•    автоматичне підняття настилів запобігає насижуванню в гніздах;

•    якість яєць виходить значно вищою, а кількість насі-чок — меншою.

У  перші тижні продуктивного періоду спостерігається зазвичай менша кількість підлогового яйця в традиційних гніздах, проте в наступні тижні через зростання птиці

й   збільшення її продуктивності автоматичні гнізда вияв-лялись ефективнішими. Початкові витрати у використанні автоматичних гнізд вищі, але й окупаються вони швидше за більш масштабного виробництва.

Немає єдиного золотого правила до досягнення високих показників продуктивності птиці у використанні гнізд, про-те дотримання таких умов, як правильне освітлення, під-готовка молодняку, правильне розташування обладнання в пташнику, правильна годівля й ефективний менеджмент зможуть підвищити продуктивні та кількісні показники на виробництві.

_______________________________________________________________________________

Олександр Кирик, компанія «Фогель Україна»